Bevezetés

A Foto2Me Kft. (Szolgáltató), mint adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett https://foto2.me webáruház (Webáruház) működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a Webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Az adatkezelés jogalapja

A Webáruházban történő regisztráció és a Webáruház használata során keletkezett vagy megadott adatok tekintetében a felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Helyszíni fotózás során keletkezett adatok tekintetében a fotózás szolgáltatás megrendelőjável kötött szerződésből következő kötelezettség.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása, illetve nyereményjátékban való részvétel. Helyszíni fotózáson keletkezett adatok tekintetében a szerződés teljesítése, a képek arra jogosultak számára történő elérhetővé tétele.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A Webáruház felhasználója regisztrációjával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához szükséges és felhasználó által megadott adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi e-mail címen kérheti: info@foto2.me

.

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást.

A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását vagy törvényi kivételektől eltekintve a törlését.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Cookie szabályzat

A Webáruház a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében "cookie-kat" használ. A cookie-k a látogató böngészője által, a látogató számítógépének meghajtóján tárolt kis adatcsomagok, amelyek weboldalunk használatához szükségesek. Használatuk elengedhetetlen, a Webáruház működésének technikai feltétele.

A Webáruház használata közben harmadik fél is elhelyezhet cookie-kat a látogató böngészőjében, ezek a cookie-k statisztikai célokat szolgálnak (Google Analytics).

A Webáruház által használt cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot és egyéb módon sem gyűjtenek a személy beazonosítására alkalmas információkat. A cookie-k törlése vagy a cookie fogadás végleges letiltása a látogató által használt számítógép (vagy egyéb eszköz) böngészőjének beállításaiban lehetséges.